Hizmetler

EBEVEYN- ÇOCUK ARASINDA İLETİŞİMDE FARKINDALIK ATÖLYESİ / OYUN DİLİ

Ebeveynlere / Öğretmenlere özel hazırlanmış bir programdır.

Çocuklarla, bakım veren ebeveynler arasında iletişimi güçlendirecek konularda yapılan atölye çalışmalarıdır. Bilgi ve tecrübe paylaşımı akışında "bilimsel” verilerle ortaya konan bilgiler süreç uygunluğunda aktarılır.

Atölye sürecinde doğrudan bilgi vermek yerine interaktif bir etkileşim ile katılımcılara ayna olunur, farkındalıklarına zemin hazırlanır. Çalışmalara çocuklar katılmaz.


HEDEFLENEN EĞİTİM KAZANIMLARI?

 • Çocukla güçlü iletişim kurabilmenin sürecine hâkim olmak
 • Oyun oynamanın önemini kavramak
 • Oyun oynama kriterlerini gözden geçirmek
 • Çocukla empati sürecini açma yollarını öğrenci merkezli çözümleyebilmek
 • Dinleme yeteneğini değerlendirme-arttırma yolları üzerinde farkındalık kazanmak
 • Toplumsal olarak aile bağları zayıf, asi, iletişim kurulması zor bir nesil; sosyolojik değerleri değiştirecek bir sorun olarak yüzleşmek durumunda kalacağımız gerçeğimiz olacaktır. Barışçıl bir gelecek için oyun anahtarını kullanabilmek.
 • Hayatı daha kolay çözümlemenin, sorunları çözme becerilerinin arttırılması için oyun metodu ile hayatı basitleştirme yollarını fark etmek ve fark ettirmek


KİMLER KATILMALI?

 • Çocuklara bakım veren herkese yönelik örneklemeleri ve akışı ile uygundur.
 • Çalışanlarıyla “kaynak” değil “değer” yaklaşımıyla yürüyen kurumlar bünyelerinde çalışan ebeveynler için bu programı alabilirler.
 • Sosyal iletişim gücünü her yaş grubu için güçlendirmek isteyenler


EĞİTİM İÇERİĞİ?

 • Duymak – Dinlemek
 • Dinlenebilir şekilde konuşabilmek
 • Her yaşta oyuna ihtiyaç
 • İletişimi kazalarına karşı oyun gücü


DETAYLAR: 

 • Süre : 90 dk. (2 x 45 )
 • Katılım : 10 kişi (max.)
 • İnteraktif atölye çalışmasıdır.
 • Bant kaydı alınmayacak, paylaşılmayacaktır
 • Eşli katılımlarda %15 indirim uygulanır.
 • Çoklu kayıtlarda özel fiyat çalışması yapılır.
 • Katılımcı sayısı tamamlandığında ön kayıt yaptıranlara eğitim başlangıç tarihi bildirilir.

İLETİŞİMDE FARKINDALIK ATÖLYESİ ÖN KAYIT

İşleniyor...